miercuri, 5 noiembrie 2008

Curs: Pneumologie Medicină generală an V
Titular de curs: Prof. Dr. Traian Mihaescu

Adresa contact: Spital Clinic Pneumologie Iasi, Str. Dr. I. Cihac, Nr 30
Orar consultatii pt studenti: marti 17-19; joi 17-19
Telefon: 0744.608916
Tel/Fax: 0232.265633
E-mail: traian@mihaescu.eu
Web: http://www.pneumo-iasi.ro/pag/didactice.html
http://www.umfiasi.ro/

Orar curs: 1130-1330


Descriere generală a cursului
Organizarea cursului
Obiectivele cursului
Problematica abordată
Resurse
Evaluarea cunoştinţelor
Regulament de ordine interioară


1. Descrierea generală a cursului

Cursul prezentat vizează pregătirea esenţială a studentului în problematica tuberculozei pulmonare şi a altor afecţiuni respiratorii la nivelul corespunzător medicului generalist. Activităţile didactice presupun atât prezentări teoretice relevante pentru subiectul propus cât şi demonstraţii/activităţi practice susceptibile a transmite un număr de abilităţi necesare.
Toate informaţiile comunicate în cadrul acestui curs se înscriu în tendinţa reprezentată de Programul de control al tuberculozei 2007-2012 editat de Ministerul sănătăţii.

2. Organizarea cursului

Tipul de activităţi didactice: (număr ore, frecvenţă)
- lecţii conferinţa: 15 ore
- lucrări practice/seminarii: 30 ore
- demonstraţii clinice: 2 ore
- altele (vizionări materiale infrmative audio-video, prezentări cazuri, prezentări/recenzii lucrări ştiinţifice): 2 ore

Cadre de predare (responsabilităţi):
Titular curs: Prof. Dr. Traian Mihaescu
Lucrari practice:
Asist. Sabina Antoniu
Asist. Liliana Veres
Asist. Cristian Cojocaru
Asist. Andrei Cernomaz

Loc de desfăşurare
- lecţii conferinţă: Amfiteatrul Spital Clinic Pneumologie
- lucrări practice/seminarii: Spital Clinic Pneumologie
- demonstraţii clinice:
- altele:
3. Obiectivele cursului

- Comunicarea unor elemente teoretice privind:
- Epidemiologia tuberculozei pulmonare
- Patogeneza tuberculozei pulmonare
- Manifestările clinice ale tuberculozei pulmonare
- Teste paraclinice utile în diagnosticul tuberculozei pulmonare
- Principii de tratament
- Particularităţi ale tuberculozei pulmonare în situaţii speciale
- Patologia pleurală
- Patologia mediastinală
- Sarcoidoza
- Dependenţa nicotinică
- Tulburările respiratorii din timpul somnului

- Deprinderea unor abilităţi practice specifice Pneumologiei
- Examinarea şi prezentarea unui caz clinic cu patologie respiratorie
- Efectuarea şi intepretarea rezultatelor unor teste clinice specifice
- Managementul cazurilor cu tuberculoză pulmonară conform prevederilor actuale
4. Problematica abordata

Lecţii conferinţă:

Curs I Noţiuni introductive

Elemente de istoric
Descoperirea M. tuberculosis
Principii teraputice tradiţionale
Evoluţia endemiei tuberculoase până în secolul XX
Noţiuni privind epidemiologia tuberculozei la nivel mondial şi naţional
Noţiuni generale de epidemiologie
Tuberculoza şi infecţia HIV
Strategii terapeutice – DOTS

Curs II Mycobacterium tuberculosis I

Noţiuni de bacteriologie clinică
M. tuberculosis elemente generale
Aspecte microscopice
Structura peretelui bacterian
Markeri metabolici şi biochimici
Rezistenţa la factori fizici şi chimici
Noţiuni de genomică şi proteomică – metode noi privind diagnosticul şi managementul cazurilor de tuberculoză
Imunologie, patogeneză, virulenţă
Răspunsul imun faţă de M. tuberculosis
Transmiterea şi susceptibilitatea
Afecţiuni determinate de alte micobacterii
M. bovis
Vaccinarea BCG şi potenţiale efecte adverse ale acesteia
Măsuri de prevenţie
Măsuri generale
Măsuri privind instituţiile medicale
Măsuri privind laboratorul clinic

Curs III Elemente de diagnostic

Tuberculoza – forme clinice
Tuberculoza la adult
Tuberculoza la copil
Tuberculoza în situaţii speciale
Diagnosticul tuberculozei
Metode standard
Noţiuni introductive
Produse patologice; Recoltarea şi manipularea specimenelor
Examenul microscopic direct
Cultivarea micobacteriilor
Identificarea micobacteriilor
Determinarea nivelului de activitate al adenozin dezaminazei
Metode imunologice
Scurt istoric
Metode actuale
Principii teoretice
Determinări serologice
Determinări având la bază determinarea activităţii celulelor T
Noi direcţii de cercetare

Curs IV Tuberculoza tratament

Principii ale tratamentului tuberculostatic
Medicamentele tuberculostatice
- prezentare generală
- doze
- mod de administare şi asociere
- efecte adverse
Scheme terapeutice
Monitorizarea eficienţei tratamentului
Chimioprofilaxia

Curs V - Patologie pleurală

Patologie pleurală:
Clasificarea pleureziilor
Principale cauze de pleurezii transudative
Principalele cauze de pleurezii exsudative
Strategii de diagnostic in pleurezile exsudative
Tratamentul pleureziei tuberculoase
Tratamentul pleureziilor neoplazice

Curs VI

Sarcoidoza
Epidemiologie
Fiziopatologie
Manifestări clinice
Principii de diagnostic
Principii terapeutice
Patologie mediastinala
Principalele tipuri de tumori mediastinale
Tablou clinic şi strategii de diagnostic
Principii de abord terapeutic

Curs VII +1/2 Implicarea sistemului respirator în alte afecţiuni
Dependenta nicotinică
Principii de diagnostic şi tratament


CURS VIII - Patologia somnului
Epidemiologie
Definiţii
Principii de diagnostic şi tratament

Lucrări practice:
1. Interpretarea unei radiografii toracice.
2. Interpretarea probelor functionale respiratorii.
3. Explorarea endoscopica a cailor respiratorii
4. Intradermoreacţia la tuberculină
5. Toracocenteza.
6. Metode de ventialaţie asistată
7. Teste curente pentru diagnosticul exudatelor si transudatelor.
8. Examenul sputei.
9. Explorarea patologiei somnului
10. Strategia DOTS
11. Organizarea reţelei de control a tuberculozei în România
12. Prezentarea unui caz clinic de profil
13. Prezentarea unui caz clinic de profil
14. Prezentarea unui caz clinic de profil
15. Prezentarea unui caz clinic de profil


5. Resurse

Resurse bibliografice:
- Programul de control al tuberculozei 2007-2012

Alte materiale:
- suport de curs în format electronic disponibil

6. Evaluarea cunoştinţelor

Evaluarea preliminară va fi realizată în cadrul unei testări, a cărei dată va fi stabilită de comun acord cu participanţii la curs după predarea a cel puţin 50% din materia prevăzută în curiculă. Această testare va consta în dezvoltarea în scris a trei subiecte alese de examinator din tematica menţionată.
Evaluarea finală a studenţilor se va realiza prin susţinerea unui examen ce cuprinde două probe:
- teoretică: 20 întrebări tip grilă din tematica lecţiilor conferinţă (10 întrebări tip complement simplu, 10 întrebări tip complement multiplu) şi având la bază referinţele bibliografice menţionate; notarea se va face atribuind 4 puncte unui răspuns corect in cadrul unei întrebări tip complement simplu şi 5 puncte unei întrebări tip complement multiplu (câte un punct pentru fiecare item concordant); 90 puncte realizabile pentru calificativul 10
- practică/clinică: examinarea şi prezentarea unui pacient cu afecţiuni din sfera tematică abordată în cadrul cursului; notarea va fi efectuată în cadrul unei comisii conţinând trei membri.
Nota finală corespunde mediei aritmetice intre cele două probe
7. Regulament de ordine interioară

Participarea la activităţile didactice
- lecţii conferinţa – opţională
- cursuri internationale on-line - optionala
- lucrări practice/seminarii – obligatorie
- demonstraţii clinice – facultativă
- altele – facultativă

Participanţii la activităţile de învăţământ prevăzute vor respecta regulamentele în vigoare ale Spitalului Clinic Pneumologie Iaşi precum şi pe cele ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi. Aceştia vor aborda o ţinută şi un comportament adecvat unei instituţii medicale.
In cursul desfăşurării activităţilor practice există posibilitatea condiţionării participării la anumite activităţi de prezenţa unor anumite piese de echipament de protecţie ( ex: mănuşi, mască de protecţie etc). In măsura în care acestea nu pot fi furnizate de către spital, cadrele de predare vor informa cursanţii în avans.